GDPR

Afhængig af skadetype !

Se mere her

Nytt liv till kraschade karboncyklar...

Välkommen till Skandinaviens ledande auktoriserad verkstad för reparation av kolfiber

Nya öppettider - se här

Vi har flyttat verkstaden närmare Øresundsbron och samtidigt ökat kapaciteten !!


Carbon-rep & Diisign personuppgifter policy


Syftet med vår personuppgiftspolicy är att förklara hur vi samlar in, skyddar och använder personuppgifter så att all personlig information vi mottar hanteras på ett ansvarsfullt sätt.


Personlig information är all information som kan användas för att identifiera en person, inklusive för- och efternamn, anställningsort, e-postadress och annan kontaktinformation.


Carbon-rep & Diisign använder personlig information för att hantera våra avtal med kunder, leverantörer och andra intressenter.

Vi samlar endast de personuppgifter som behövs för att leverera en viss tjänst.

Informationen samlas in via Carbon-rep & Diisigns direktkontakt med dig som kund / leverantör / intressent, med syfte att leverera avtal / ingå avtal


Din information hålls under leveransperioden, plus garantiperioden och i enlighet med gällande lagkrav.


Jobbansökningar för lediga platser raderas efter 6 månader om inte sökanden på annat sätt begär det

Oönskade jobbansökningar lagras också i 6 månader, om inte annat anges av sökanden.

Båda typer av ansökningar gäller för separat samtycke från den sökande om lagring före lagring.


Carbon-rep & Diisign avslöjar inte din information till tredje part för marknadsföring


Carbon-rep & Diisign avslöjar endast din personliga information om det krävs enligt lag eller om det finns en domstolsorder.


Utöver de uppgifter som du lämnat i samband med kontakten med Carbon-rep & Diisign använder webbplatsen cookies för att analysera besökarmönster för att uppdatera webbplatsen och dess innehåll.


Carbon-rep & Diisign har säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda din information från att bli uppmärksammad av den obehöriga personen, missbrukas eller på annat sätt behandlats i strid med personuppgiftslagen.


Du har alltid rätt att veta vilken personlig information Carbon-Rep & Diisign har registrerat om dig. Du har också rätt att korrigera och uppdatera din personliga information - också att ta bort din personliga information så länge den inte bryter mot befintliga lagar eller hindrar oss från att följa avtal som ingåtts.

Carbon-rep & Diisign © 2012 • Fuglebækvej 3D • 2770 Kastrup • Danmark   (5 minuter från Öresundsbron)


Copyright  © All Rights Reserved

Denna webbplats använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Godkend